Những bài thơ hay cho tuổi học trò. Các bạn học sinh chỉ cần nhấp vào tiêu đề để xem bài thơ chọn lọc hay nhất.

http://yeuvan.com/truong-xua

Trường xưa

Tuổi thơ ai cũng 1 lần đi học Cũng 1 lần được gọi thầy gọi cô Những kí ức dưới mái trường trung học Sẽ khắc sâu trong tim mỗi người Nhớ phượng hồng,nhớ bóng

Xem thêm