Chuyên mục: Văn học THCS

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao – Văn mẫu lớp 8

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao – Bài...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn – Bài làm 1 của một...

Cảm nhận về hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7

 Cảm nhận về hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh – Văn...

Cảm nhận về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7

Cảm nhận về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh – Bài làm 1 của một...

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của nhà thơ Lí Bạch – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của nhà thơ Lí Bạch –...

Cảm nhận bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch – Văn mẫu lớp 7

Cảm nhận bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch – Bài làm 1 của một bạn...

Cảm nghĩ về tình bạn trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến – Văn mẫu lớp 7

Cảm nghĩ về tình bạn trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến – Bài làm 1...

Cảm nghĩ về thân phận người phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi nước và Chinh phụ ngâm khúc

Cảm nghĩ về thân phận người phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi nước và Chinh phụ ngâm...

Cảm nghĩ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài Tự tình II của Hồ Xuân Hương và Thương vợ của Trần tế Xương

Cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài Tự tình II của Hồ Xuân...

Cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua các bài Bánh trôi nước, Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương và Thương vợ của Trần Tế Xương – Văn mẫu lớp 7

Cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua các bài Bánh trôi nước,...