Chuyên mục: Văn học THPT

Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du...

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài –...

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A phủ của...

Phân tích giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Gợi...

Phân tích giá trị nghệ thuật và tư tưởng của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao của đoạn truyện tả cánh Huấn Cao cho chữ trong buồng giam trích truyện ngắn Chữ người tủ tù của Nguyễn Tuân – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị nghệ thuật và tư tưởng của đoạn văn tả cảnh ông Huấn Cao của...

Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam – Bài...

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam...

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam – Dàn...

Phân tích giá trị nghệ thuật trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao – Văn mẫu lớp 11

Phân tích giá trị nghệ thuật trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao – Bài...

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh...