Chuyên mục: Văn học tiểu học

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về các anh hùng của nước ta – Văn mẫu lớp 5

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về các anh hùng của nước ta...

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về một nhân vật lịch sử, một anh hùng dân tộc – Văn mẫu lớp 5

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về một nhân vật lịch sử, một anh...

Kể chuyện về một gia đình hạnh phúc – Văn mẫu lớp 5

Kể chuyện về một gia đình hạnh phúc – Văn mẫu lớp 5 Xóm Bầu có 72 hộ, phần lớn...

Kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá của quê hương, đất nước – Văn mẫu lớp 5

Kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp phần xây dựng...

Kể chuyện về một việc làm tốt đẹp góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường – Văn mẫu lớp 5

Kể chuyện về một việc làm tốt đẹp góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường – Văn mẫu...

Kể lại một chuyện nói về việc bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan, quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 5

Kể lại một chuyện nói về việc bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan, quê hương đất nước –...

Kể một câu chuyện nói về chuyến đi thăm thú một cảnh đẹp – Văn mẫu lớp 5

Kể một câu chuyện nói về chuyến đi thăm thú một cảnh đẹp – Văn mẫu lớp 5 Trước khi anh...

Kể một câu chuyện nói về một loài chim – Văn mẫu lớp 5

Kể một câu chuyện nói về một loài chim – Văn mẫu lớp 5 Ở vùng Hà Giang,...

Kể một câu chuyện nói về tình hữu nghị – Văn mẫu lớp 5

Kể một câu chuyện nói về tình hữu nghị – Văn mẫu lớp 5 Năm ông em 72 tuổi, mắt bị...

Kể một câu chuyện về một việc làm góp phần xây dựng kinh tế văn hoá quê hương – Văn mẫu lớp 5

Kể một câu chuyện về một việc làm góp phần xây dựng kinh tế văn hoá quê hương...