https://yeuvan.com/de-so-1-tu-bai-ca-dao-cong-cha-nhu-nui-ngat-troi-nghia-me-nhu-nuoc-o-ngoai-bien-dong-nui-cao-bien-rong-menh-mong-cu-lao-chin-chu-ghi-long-con-oi-anh-chi-hay-phat-bieu-suy-nghi-cua-minh

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi. Anh/chị hãy phát biểu suy nghĩ của mình về bổn phận làm con với cha mẹ. – Văn mẫu lớp 7

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi.

Xem thêm