Bản thông báo của Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố – Văn mẫu lớp 8

Loading...
Bản thông báo của Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố – Văn mẫu lớp 8
Đánh giá bài viết

Bản thông báo của Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố – Văn mẫu lớp 8

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Loading...

An Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc họp tổ dân phố

Trong những ngày đầu năm, do việc tổ chức lễ hội nên tình hình tổ dân phố có một số hiện tượng gây rối làm mất trật tự an toàn xã hội. Vậy kính mời đại diện các hộ gia đình tổ dân phố đến họp để bàn về một số biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

Thời gian: 20h 00’ ngày 18/03/2016

Địa điểm: nhà ông tổ trưởng tổ dân phố số 206, phố Thanh Sơn.

Kính mong các ông (bà) đến đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời.

                                         T/M Ban quản lí tổ dân phố

                                         Tổ trưởng

                                         Nam

Loading...

                                         Vũ Văn Nam

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ