Em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hãy gửi Ban Chấp hành Đoàn trường – Văn mẫu lớp 6

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

 ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THCS Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Em tên là: Nguyễn Thu Hoa

 Sinh ngày: 17 – 5 – 1996

lớp: 8A – Trường THCS Thị trấn Văn Điển.

Em đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ năm lớp 4.

Trong những năm qua, em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đội giao cho, để xứng đảng Đội viên gương mẫu, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Sau khi nghiên cứu kĩ điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em thấy Đoàn là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Xét thấy mình đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành Đoàn viên nên em viết đơn này tha thiết mong đươc gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Xem thêm:  Phần 2 Đề 10: Viết câu chuyện con cò dựa vào bài ca dao sau: Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông bớt tôi nao Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì các nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Em xin hứa sẽ thực hiên đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh

 (Kí tên)

 Nguyễn Thu Hoa

Topics #Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh #hồ chí minh #học sinh #thanh niên #viết đơn