Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã phường – Văn mẫu lớp 6

Loading...
Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã phường – Văn mẫu lớp 6
3.8 (75%) 4 votes

Em hãy viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã phường – Văn mẫu lớp 6

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Loading...

Hà Nội, ngày …tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Văn Tùng

Học sinh lớp: 7B – Trường THCS Tam Hiệp

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Để phuc vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường THCS Tam Hiệp cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thảnh cảm ơn!

Học sinh

Loading...

Tùng

Nguyễn Văn Tùng

Bài viết liên quan

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ