Em hãy viết một đoạn văn có ít nhất sử dụng hai phép liệt kê về chủ đề

Hướng dẫn

Tùng! Tùng! Tùng! Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ đã đến. Cả ùa ra sân như một đàn ong vỡ tổ. bỗng choc trở nên náo động bởi những tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau của các bạn . Dưới sân trường, các bạn chơi đủ những trò chơi. Chỗ này ác bạn nam chơi đá cầu, quả cầu bay lên bay xuống trôngthaatja vui mắt. Chỗ kia các bạn nữ chơi ô ăn quan, nhảy dây, đuổi bắt mới vui nhộn làm sao . Ôi, quang cảnh đẹp biết mấy. Nhìn quang cảnh ấy, em càng thấy yêu hơn.

Loading...

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Tả quang cảnh trường em trước buổi học - Văn mẫu lớp 5
Topics #học tập #lớp em #ra chơi #sân trường #trường em #trường em vào giờ ra chơi