Đỏ tươi hoa phượng héo nắng vàng
Tung bay gió lượn nhớ trường xưa
Xanh tươi tỏa cành vươn bóng mát
Lung linh khoe sắc gọi hè về
Rã rich tiếng ve gợi thương nhớ
Hạ về áo trắng nhớ thầy cô
Tự tình lưu bút đầy hoài mộng
Nhặt hoa ép tím tuổi học trò

Xem thêm:  Qua bài Hịch tướng sĩ em hãy làm sáng tỏ vấn đề: "Hịch tương sĩ là áng văn chính luận xuất sắc"