Hôm nay mây phủ khung trời hạ
Lòng nhớ bâng khuâng chợt kéo về
Ký ức ngày thơ đâu hiển hiện…
Nắng trưa vàng rực chiếu ngõ quê

Hạ xưa nắng đỏ trên cành phượng
In dấu thời gian tuổi học trò
Tiêng ve ngân gọi lòng xao xuyến
Ướp tóc thời gian tuổi ngây thơ

Hạ xưa áo trắng, sân trường nắng
Búi tóc đuôi gà, mắt ngọc duyên
Má chợt hồng lên nghe tiếng gọi
Mây gió chao nghiêng, núm đồng tiền.

Xem thêm:  Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành” - Văn mẫu lớp 8
Topics #thời gian