Kể tóm tắt câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng – Văn mẫu lớp 6

Loading...
Kể tóm tắt câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng – Văn mẫu lớp 6
3.1 (61.33%) 15 votes

Kể tóm tắt câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng – Văn mẫu lớp 6

Một ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần thứ ba thì bắt được con cá vàng. Cá vàng kêu van, hứa trả ơn và ông lão đã thả.

Mụ vợ biết chuyện, mắng lão một trận và năm lần bắt ông ra biển, đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ:

Loading...

Lần thứ nhất, mụ đòi cá giúp cho một chiếc máng lợn mới.

Lần thứ hai, mụ vợ lại "quát to hơn" và bắt ông lão ra biển đòi cá vàng mội cái nhà rộng.

Lần thứ ba, mụ vợ "mắng như lát nước vào măt" ông lão và đòi làm một bà nhất phẩm phu nhân.

Lần thứ tư, mụ vợ lại "mắng lão một thôi" và đòi cá cho làm nữ hoàng

Lần thứ năm, mụ muốn làm Long Vương để bắt cá vàng hầu hạ.

Cá vàng tức giận, lấy lại tất cả những thứ đã cho và ông lão trở về lại thấy túp lều nát ngày xưa, trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.

Từ khóa tìm kiếm

  • tóm tắt văn bản ông lão đánh cá va con ca vang
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ