Chiều nay ra phố mua lưu bút

Viết tiếp tình thư thuở học trò

Lưu bút ngày xưa ghi mực tím

Bây giờ đề lại nét xanh lơ

Bỗng nhiên muốn viết về người lạ

Người chẳng từng quen, chẳng họ hàng

Có lẽ hôm nay trời trở chướng

Nên lòng nhớ nhớ với thương thương

Gặp em ngay giữa mênh mông nắng,

Áo trắng đi về dưới lửa nung

Giọt giọt lòng anh theo lửa đổ

Gửi vào lưu bút phả hơi sương

Mực tím lưu thư ẩn chứa tình

Mực xanh viết đấy để làm tin

Ô hay đi hết mùa yêu muộn

Cũng khát môi người đến thắt tim!

 

Vua Ăn Mày

Từ khóa tìm kiếm:

  • mẫu lưu bút
Xem thêm:  Văn mẫu lớp 5: Tả người bạn thân của em