Gõ vào hạt mưa chùng đầu mùa hạ
Trưa chia tay lạ lắm tuổi học trò
Hàng phượng đứng thả đôi chùm cháy đỏ
Vai mình từng trắng áo thuở vô ưu

Ơi cái tiếng ngân nga dễ thường làm mất ngủ
Ám ảnh nhau vọng điệp khúc không lời
Lá xanh thế làm sao tôi dám nhủ
Mày đâu rồi con ve nhỏ ham chơi?

Ờ, lại vác cây đàn ngang trường cũ
Đứng tần ngần tìm mấy dấu chân vơi
Lỡ nhặt được xin em đừng cất giữ
Bài hạ buồn tôi vừa hát cho tôi.

Xem thêm:  Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp -Văn mẫu lớp 8