Hoa phượng nở tươi héo nắng vàng
Tựa chùm lửa đỏ rực trường xưa
Vương nhành mạnh mẽ xanh tha thiết
Đong đưa hé nhụy gợi hè sang
Ve kêu rã rích người thương nhớ
Hạ về lưu luyến bóng thầy cô
Tự tình hoài vọng đầy lưu bút
Ép hoa tím cả tuổi học trò

Xem thêm:  Tả một bác nông dân đang cày ruộng - Văn mẫu lớp 5