Sáng nay hoa sữa rụng đầy sân

Nhặt cánh hoa rơi thấy ngại ngần

Tháng chín thập thò hoa phượng héo

Để lòng thương nhớ dạ bâng khuâng

Tháng chín về trong heo may

Chút tình chốn cũ phượng trên tay

Trường xưa vẫn đó người đâu nhỉ?!

Một cánh hoa khô lệ thấm đầy…

Tôi đã xa rồi yêu dấu ơi!

Bảng đen phấn trắng nhớ khôn nguôi

Tóc xanh giờ đã màu sương khói

Vẫn nhớ một thời áo trắng thôi

Bể dâu nghiêng ngả phong trần trải

Thầm nhớ người xưa dạ rối bời

Thế nhé trường xưa ai có ghé

Thương giùm cánh phượng đỏ trong tôi!….

P/S: Nhớ ngôi trường MẠC ĐĨNH CHI mình vừa là học trò vừa là cô giáo

 

Nga Vũ

Xem thêm:  Tả chiếc đồng hồ báo thức - Văn mẫu lớp 6