Mỗi độ hè sang lại nhớ trường
Cô Thầy Bạn hữu mối yêu đương
Lũ ve lột vỏ kêu trên phố
Hàng phượng tung tăng rớt dưới đường
Thuở ấy niềm thương tim trọn giữ
Bây giờ nỗi nhớ dạ hoài vương
Thương ơi!-Một thoáng đời như ảo
Xin mãi còn trong giấc mộng thường

Xem thêm:  Vì sao nói "Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữa và nhi đồng"