Tháng năm về vài nhánh phượng lưa thưa.
Mùa ly biệt em ơi !! Còn thương nhớ?
Vàng son xưa tuổi học trò một thuở.
Cháy tình thơ khi nắng hạ giao mùa.

Nay ta về góc phố cũ tìm nhau.
Mang theo cả trời sầu cơn mưa hạ.
Lá khô rụng cố níu cành từ giả
Lạc nhau rồi từ độ tháng năm xa.

Loading...
Xem thêm:  Lưu luyến