Từ bài Nước Đại Việt ta, Bình ngô Đại cáo, Hịch tướng sĩ, em hãy viết bài văn nghị luận nói về lòng yêu nước của mình

Loading...
Đánh giá bài viết

Từ bài Nước Đại Việt ta, Bình ngô Đại cáo, Hịch tướng sĩ, em hãy viết bài văn nghị luận nói về lòng yêu nước của mình

Hướng dẫn

Mở bài:

– Nhân dân ta đã trãi qua biết bao cuộc xâm lăng và chiến thắng kể thù bởi 1 lòng nồng nàn yêu bước

Loading...

– tình yêu đó đã toả sáng trong tâm hồn người dân đất việt tạo thành nièm tự hào dân tộc sâu sắc

– tác phẩm hịch tướng sĩ và bước đại việt ta đã cm đièu đó

Thân bài:

Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Trãi, tình yêu bước sâu sắc, họ đã để lại cho cho đời áng thiên cổ hùng văn, 2 tác phảm bất hủ trong nền văn chương Việt Nam

– hịch tướng sĩ:lòng yêu bước ếy được thét lên bởi lòng căm thù giặc sâu sắc

+ Nêu những tội ác của giặc bằng tất cả những suy nghĩ và nỗi niềm của mình (đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều, sỉ mắng triều đình…..) – > ngang ngược, trơ trẽn bỉ ổi

+ qua đó tác giả bày tổ sự khinh bỉ và lòng căm giận kể thù 1 cách sâu sắc (gọi kẻ thù là hổ đói

==> khi thấy tình cảnh lúc bấy giờ, có ai mà không đau? không nhục?

=> thức tỉnh tinh thần trách nhiệm và lòng căm thù giặc kủa các tướng sĩ

+ tác giả thể hiện nỗi lòng của mình (ta thường…vui lòng)nõi đau ấy dường như không thể kể hết, đau đến cắt da cắt thịt, đau đến lệ rơi và nỗi đau ấy trở thành ý chí quyết chiênd quyết thắng chống quân xâm lược, lấy lại tự do đọc lập cho dân tộc, cho nhân dân đất việt dẫu có hy sinh

==> sáng ngời niềm tự hào dân tộc, người anh hùng dám hy sinh vì nghĩa lớn xem thường cái chết

– bước đại Việt ta: lòng yêu bước thẻ hiện qua lòng tự hào tự tôn dân tộc

Loading...

+ Nguyễn Trãi nói rõ ràng tư tưởng nhân nghĩa:yên dân và trừ bạo yên dân là mục đích cuối cùng nhưng muốn yên dân trc tiên phải trừ bạo, trừ khử những thế lực làm hại đến dân

– > câu văn khẳng định rõ ràng, tràn đềy khí phách dân tộc

+ khẳng định chủ quyền đọc lập dân tộc:đưa ra những yếu tố xác đáng:đất bước có quộc hiệu riêng, có phông tục tập quán riêng, có nền văn hiến lâu đời qua các triều đại, có nhân tài hoà kiệt (nêu dẫn chứng….)

– >câu văn tràn ngập lòng tự hào, tự tôn dân tộc

+ bằng những dẫn chứng xác thực và limh hoạt, Nguyễn Trãi 1 lần nữa khẳng định chủ quyền dân tộc:ông nói rõ kẻ nào xâm phạm chính nghĩa sẽ phải chuộc lếy thất bại đó là đièu hiẻn nhiên.không kẻ nào có thể chiến thắng được sức mạnh kủa chân lí, của quốc gia dân tộc

* nghệ thuât: 2 tác phẩm vs sự kết giữa lí lẽ và dẫn chưáng thưc lế, giàu hình ảnh và cảm xúc diễn tả sâu sắc lòng yêu bước nồng nàn, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc

Kết bài:

– 2 bài văn được viết lên bởi trái tim yêu bước sâu sắc tạo nen bảm hùng văn sáng ngời chính nghĩa

– nó sẽ mãi trường tồn theo thời gian và mãi ở trong lòng người dân đất Việt

Hocvanvanhoc.com

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ