Nhớ lại ngày xưa, tuổi học trò,
Một thời đến lớp chẳng toan lo.
Áo trắng tung bay cùng bè bạn,
Bao đứa giỡn đùa cười nhỏ to.
Mỗi ngày đến lớp đôi ba bữa,
Về, đi trên đoạn đường quanh co.
Lối nhỏ đi về, đường đầy nắng,
Vẫn giỡn, vẫn đùa, cười nhỏ to.

02-07-2014
Huỳnh Thanh Phiên

Loading...
Xem thêm:  Chứng minh và giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"