Những bài văn mẫu cấp trung học cơ sở đầy đủ và chi tiết cho cả năm học. Các bạn học sinh chỉ cần nhấp vào tiêu đề để xem bài giải văn mẫu chọn lọc hay nhất.

https://yeuvan.com/de-so-1-tu-bai-ca-dao-cong-cha-nhu-nui-ngat-troi-nghia-me-nhu-nuoc-o-ngoai-bien-dong-nui-cao-bien-rong-menh-mong-cu-lao-chin-chu-ghi-long-con-oi-anh-chi-hay-phat-bieu-suy-nghi-cua-minh

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi. Anh/chị hãy phát biểu suy nghĩ của mình về bổn phận làm con với cha mẹ. – Văn mẫu lớp 7

Đề số 1: Từ bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông, Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi.

Xem thêm