Những bài văn mẫu lớp 6 đầy đủ và chi tiết cho cả năm học. Các bạn học sinh chỉ cần nhấp vào tiêu đề để xem bài giải văn mẫu chọn lọc của học sinh giỏi Văn.

https://yeuvan.com/gan-nha-em-co-mot-ho-nuoc-gan-day-mot-nguoi-hay-phe-thai-xay-dung-xuong-ho-hay-giup-bac-truong-dan-pho-viet-don-de-nghi-uy-ban-nhan-dan-phuong-ngan-chan-viec-lam-thieu-y-thuc-nay-van-m

Gần nhà em có một hồ nước, gần đây một số người hay đổ phế thải xây dựng xuống hồ. Hãy giúp bác tổ trưởng tổ dân phố viết đơn đề nghị ủy ban Nhân dân phường ngăn chăn việc làm thiếu ý thức này – Văn mẫu lớp 6

Gần nhà em có một hồ nước, gần đây một số người hay đổ phế thải xây dựng xuống hồ. Hãy giúp bác tổ trưởng tổ dân phố viết đơn đề nghị ủy ban Nhân

Xem thêm