Những bài văn mẫu lớp 7 đầy đủ và chi tiết cho cả năm học. Các bạn học sinh chỉ cần nhấp vào tiêu đề để xem bài giải văn mẫu chọn lọc của học sinh giỏi Văn.

https://yeuvan.com/lau-nay-trong-lop-co-mot-ban-lo-la-hoc-tap-em-hay-viet-1-bai-van-de-thuyet-phuc-ban-neu-khi-con-tre-ta-khong-chiu-kho-hoc-tap-thi-lon-len-chang-lam-duoc-viec-gi-co-ich-van-mau-lop-7

Ít lâu nay, trong lớp có một số bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích! – Văn mẫu lớp 7

Ít lâu nay, trong lớp có một số bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn

Xem thêm