Viết đoạn văn thuyết minh có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh và nói quá

Loading...
Đánh giá bài viết

Viết đoạn văn thuyết minh có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh và nói quá

Hướng dẫn

Bạn Nga là một học sinh chậm hiểu hơn các bạn trong lớp. Tuy vậy, các bạn trong lớp không chế diễu bạn mà còn giúp Nga học tốt hơn. Sau mỗi giờ học, chúng tôi chỉ cho bạn những chỗ bạn chưa hiểu. Nga rất biết lắng nghe và học hỏi. Sau một thời gian kiên trì, bạn Nga đã tiến bộ vượt bậc trong học tập. Hôm nay, bạn được những hai điểm 8 môn Toán và Văn nhé. Đúng là cần cù bù khả năng. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ là chúng ta sẽ học tập tốt hơn. Vì vậy, các bạn đừng tự ti nhé, hãy siêng năng học tập.

Loading...

Nói giảm – nói tránh: chậm hiểu.

Nói quá: vượt bậc.

Hocvanvanhoc.com

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ