Viết đoạn có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh và nói quá

Hướng dẫn

Bạn Nga là một chậm hiểu hơn các bạn trong lớp. Tuy vậy, các bạn trong lớp không chế diễu bạn mà còn giúp Nga học tốt hơn. Sau mỗi giờ học, chúng tôi chỉ cho bạn những chỗ bạn chưa hiểu. Nga rất biết lắng nghe và học hỏi. Sau một kiên trì, bạn Nga đã tiến bộ vượt bậc trong . Hôm nay, bạn được những hai điểm 8 môn Toán và Văn nhé. Đúng là bù khả năng. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ là chúng ta sẽ học tập tốt hơn. Vì vậy, các bạn đừng tự ti nhé, hãy siêng năng học tập.

Loading...

Nói giảm – nói tránh: chậm hiểu.

Nói quá: vượt bậc.

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Em hãy phân tích nhân vật ''Bé Hồng'' đoạn trích Trong lòng mẹ để làm nổi bật cảm hứng nhân đạo và ký ức tuổi thơ gắn tình mẹ của nhà văn
Topics #cần cù #học sinh #học tập #thời gian #thuyết minh #văn thuyết minh