Anh về chốn cũ tìm em

Nơi sân trường vắng lặng im tiếng người,

Đâu rồi bóng dáng em tôi

Ngày xưa xa quá qua rồi còn đâu.

Em tôi giờ đã qua cầu

Áo đời này đã thay màu áo xưa,

Yêu thương biết mấy cho vừa

Thôi đành lỗi hẹn… như chưa có gì.

 

Kim Nguyễn

Xem thêm:  Kể về một người đáng kính, đáng yêu mà em biết - Văn mẫu lớp 9